Gyergyói Keresztény Gyülekezet
MINDENKI ELŐTT NYITVA ÁLLBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

ÉLŐ INTERNET KÖZVETÍTÉSEK MŰSORA:
CSÜTÖRTÖK 19.10:


SZOMBAT 18.10:

tovább 

Az Evangélium terjedése-a mustármag példázata.

Jézus, az Isten országának a bemutatása során, sokszor használta azt a képes beszédet, amelyet a görög parabolé szóból mi parabolának vagy példázatnak nevezünk. Ez egy olyan összehasonlítás, amelyben egy földi esemény példáz (bemutat), valamilyen isteni igazságot. Ilyenkor, valami olyan történik, ami önmagán messze túlutal. Az emberek többségében semmilyen hatást nem vált ki, de mindig vannak néhányan, akikben valami homályos felismerés támad, hogy van valami értelme ezeknek a példázatoknak. Alapjában, ahhoz, hogy megértsük a példázatokat, a világot abból a pontból kell, nézzük, amelyből Jézus Krisztus, a példázat szerzője.

Jézus példázatainak a jellemzője, hogy a mindennapi életbe gyökerezik, ezért a hallgatónak könnyű megérteni. Ez az oktatási mód, nem volt idegen a zsidó hagyományban, ezt az Ószövetségben is nyomon követhetjük például, Nátán próféta Dávidnak mondott példázatában (2Sám 12:1-7). A példázatok segítségével a hallgatókba nem kész gondolatok vannak beültetve, ép ellenkezőleg, a példázatok kényszerítik, hogy tovább gondolkodjanak és maguk találják meg a bennük rejlő igazságokat.

A mustármag példázat helyes értelmezéséhez tudnunk kell, hogy vannak a mustármagnál kisebb magok, de a palesztinai általános beszédmód a mustármagot használta, mint a legkisebbet minden magszem közül. Ehhez hasonló, a realitást elhanyagoló szóhasználatot, más helyen és nyelvben is megtaláljuk: például az egyik N.A.T.O.-s katonatiszt a világ négy sarkáról beszélt, habár ő is és a hallgatók is tudták, hogy a Föld kerek.

Jézus, ezen a módon használja a mustármagot akkor is, mikor a hitről úgy beszél, mint mustármagról (Mt 17:20).

Az égi madarak a Bibliában a gonoszt jelképezik. Ennek a szimbólumnak a felhasználásával és, hogy a mustármagból kinövő növény magasabbra nő minden veteménynél, tehát abnormálisan nagyra nő, olyan értelmezések jöttek létre, amely szerint a mustármag az Egyházak Világtanácsát szimbolizálja. Ez a szervezet hihetetlenül hatalmasra növekedett, egy óriási fa, a legkülönfélébb madarak raknak fészket rajta, vagyis sok gonoszságnak is otthont ad.

Más értelmezés szerint, a mustárfa ágai a sokféle keresztyén felekezet és közösség számát szimbolizálja. Ezeknek a magyarázatoknak az a jellegzetessége, hogy a példázatra a mostani, huszonegyedik századi állapotból kiindulva tekint. Ma beszélhetünk Egyházak világtanácsáról, egyház ágairól, de Krisztus és az apostolok napjaiban ezek a fogalmak teljesen ismeretlenek voltak.

A példázatok célja, hogy együttgondolkodásra késztesse a hallgatókat. Ebben a példázatban nem a mustármagon vagy a rendkívüli fán van a hangsúly, hanem az Isten országán. Isten országa nem a mustármagra hasonlít, hanem arra a folyamatra, ahogyan a mustármagból hatalmas fa lesz.

Egyértelműen megmutatja, hogy a kicsiny dolgok igen fontosak lehetnek. Akár Nagy Heródes építkezési mániáját, akár a huszonegyedik század felhőkarcolóit nézzük, látjuk, hogy a világ a nagy dolgok után kívánkozik. Ebben, a csak nagyot, értékelő világban, Jézus a példázat segítségével figyelmeztet, hogy az élet kis dolgait nem kell lebecsülni. Gyakran a legnagyobb és leghatalmasabb dolgok kiinduló pontja egy jelentéktelen, kicsi magocska. Betlehemben is látszólag csak egy kisbaba született. Az impérium, a hatalmaságok nem vettek tudomást sem születéséről, sem haláláról. Ő, csak az ács fia volt. De a valóságban, általa menekült meg a világ.

Egyszer, kisgyerek koromban én is hallottam valakit, aki a Bibliából beszélt, és még nem is nekem, hanem szüleimnek. Nem mindent értettem, de az a kicsi, akkor jelentéktelenek tűnő ige, mustármagként beivódott a tudatomba és egy idő után meghozta gyümölcsét.

A példázattal Jézus az Isten országát mutatja be. Minden országot a benne lévő állampolgárok alkotják és „tetszet Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket”(1 Kor 1:21). Az a bolondságnak tűnő ige a mustármag, amely, ha jó talajra talál, hatalmas fává növi ki magát, amely életeket változtat és ment meg.

 Az igazi, élő keresztény a radikális szeretet bajnoka.

Honlapkészítés